v/ Søren Lauritsen
Kontakt os på: (+45) 51 70 86 87

Energioptimering

Energioptimering, solceller og tilskud

Som et led i de klimaaftaler som Danmark har indgået med den øvrige verden, er vi nu forpligtiget til at reducere vores CO2 udledning. Målet er at vi skal være CO2-neutral i 2020. Dette kan gøres ved f.eks. at efterisolere loftet, eller udskifte de gamle vinduer med nye.
Iflg. Dansk Byggeri er der eksempler på vinduer der (kun) er 10 år gamle, ofres ved en udskiftning. De sparer nu husejeren for 25% af hans samlede udgifter til energiforbrug. Så er det pludselig til at se udskifningen som en fornuftig investering...

Brønderslev Byg & Bolig har indgået aftale med NYFORS Entreprise A/S, hvor kunden har mulighed for at få tilskud til at energioptimere sin bolig. Dette vedrører alt der har med isolering af klimaskærme at gøre. Endnu en gulerod som en del husejere har benyttet sig af, men vi vil under alle omstædigheder gøre alle opmærksom på muligheden foreligger, når du vælger os som entrepenør på dit projekt.

Solceller er en anden model for at nå målet i 2020. Man skal dog være meget opmærksom på at monteringen sker korrekt og stemmer overens med de generelle krav til både solceller og underkonstruktionen. Kan konstruktionen bære? Er tagets levetid nået inden for et par år? Skal der laves hul i taget?

Ring og hør næmere.